Εποπτείες Θεραπευτών

Ατομικές Εποπτείες

Οι ατομικές εποπτείες σκοπό έχουν την θεωρητική και πρακτική πλαισίωση των θεραπευτών που ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί με σιτιστικές δυσκολίες (επιλεκτικότητα, άρνηση τροφής, λήψη μόνο ορισμένων υφών κ.α ). Η κάθε εποπτεία είναι προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε θεραπευτή. Η συνήθης διάρκεια είναι από εξήντα έως ενενήντα λεπτά και μπορούν να πραγματοποιηθούν διά ζώσης ή εξ αποστάσεως. Η ημέρα και η ώρα της εποπτείας ορίζεται κατόπιν συνεννόησης.

 

Ομαδικές Εποπτείες

Οχτώ συναντήσεις * μία φορά τον μήνα | Διάρκειας 180΄.


Οι ομαδικές εποπτείες απευθύνονται σε κλινικούς όλων των ειδικοτήτων (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές) που έχουν μικρή ή και  καθόλου εμπειρία με σιτιστικές δυσκολίες. Η κάθε συνάντηση έχει προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα και οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν διά ζώσης ή εξ αποστάσεως.


Θεματικές ενότητες που καλύπτονται:

 • Αναπτυξιακά Στάδια Σίτισης| Βήματα Σίτισης
 • Αισθητήρια Συστήματα & Σίτιση
 • Μασητικές Δεξιότητες | Αντανακλαστικά
 • Γνωστικά Στάδια & Σίτιση
 • Αξιολόγηση Σίτισης | Picky Eaters vs Problem Feeders
 • Παρέμβαση Ι
 • Παρέμβαση ΙΙ
 • Συζήτηση Περιστατικών
Εποπτείες Θεραπευτικών Χώρων

Οι εποπτείες των θεραπευτικών χώρων/ κέντρων σκοπό έχουν την διοικητική και θεραπευτική πλαισίωση των θεραπευτικών ομάδων ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστούν πλήρως τα περιστατικά σίτισης που αναλαμβάνουν.


*Οι ημερομηνίες των εποπτειών ορίζονται κατόπιν συνεννόησης.

Skip to content
 • Κλείστε Ραντεβού
  Φόρμα Επικοινωνίας
 • Διεύθυνση: Δυαλεών 21Α, Τ.Κ.: 11854, Αθήνα, Ελλάδα
 • Τηλέφωνο