Θεραπευτική Διαδικασία

Μετά από την σιτισιστική αξιολόγηση καθορίζεται εάν το παιδί χρήζει θεραπευτικής παρέμβασης και εάν θα ενταχθεί σε ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα θεραπείας / αποκατάστασης.

 

Η συνηθέστερη πρακτική, είναι η ένταξη του παιδιού σε ατομικό πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης.

 

 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by feed the peakers (@feedthepeakers)

 

Στην πλειονότητα τους, τα παιδιά προσέρχονται συνοδευόμενα από τον/ τους φροντιστές μια φορά την εβδομάδα για ενενήντα λεπτά κάθε φορά.

Η ημέρα και η ώρα προσέλευσης, συμφωνούνται με την οικογένεια βάση διαθεσιμότητας και είναι σταθερές κάθε εβδομάδα.

 

Για κάθε θεραπευόμενο δημιουργείται εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο βάση της ηλικίας του και των αναγκών του (εξατομικευμένη στοχοθεσία). Κάθε θεραπευόμενος επίσης λαμβάνει υπηρεσία βασισμένη σε θεραπευτικό πρωτόκολλό που ταιριάζει στις ανάγκες του.

 

Είμαστε εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι σε όλες τις διεθνώς αναγνωρισμένες  σιτιστικές προσεγγίσεις:

 • SOS Approach to Feeding (basic and advanced courses)
 • The GET Permission Approach to Feeding
 • AEIOU An Integrated Approach  to Feeding
 • SOFFI Supporting Oral Feeding in Fragile Infantas
 • Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach
 • FOODtime Therapy
 • CAN – EAT Approach

Θεραπευτική διαδικασία

 

Μια από τις ευρέως αναγνωρισμένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δυσκολιών σίτισης είναι η προσέγγιση sos approach to feeding. Σε μεγάλο αριθμό θεραπευόμενων λοιπόν ακολουθούμε την συγκεκριμένη προσέγγιση ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  1. ο θεραπευόμενος προσέρχεται με τον θεραπευτή σε δωμάτιο με αισθητηριακά ερεθίσματα (sensory room), με σκοπό να παίξουν και να προετοιμαστούν αισθητηριακά και γνωστικά για το παιχνίδι με τις τροφές,
  2. μεταβαίνουν μαζί με τον φροντιστή σε χώρο διαμορφωμένο, με αμερικανικά πρότυπα, για την θεραπεία σίτισης (kitchen room) όπου παρουσιάζονται οχτώ έως δώδεκα τροφές,
  3. ο θεραπευτής με ευφάνταστο, δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο παίζει και καθοδηγεί το παιδί στο πως να προχωρήσει με τον ρυθμό του, στα τριάντα δύο διαφορετικά βήματα που εμπλέκονται στη σίτιση (ανέχομαι έως τρώω),
  4. ολοκληρώνεται η διαδικασία και μαζεύονται οι τροφές,
  5. ο θεραπευτής συζητάει με τους φροντιστές, τους επεξηγεί κάθε φορά μια συγκεκριμένη θεματική αναφορικά με την σίτιση και καθοδηγεί για το πως θα γίνουν τροποποιήσεις στο σπίτι (ενδεικτικά: πως θα αποχωριστούν το tablet, πως θα παρουσιάσουν νέες τροφές, πως θα δοκιμάσει το παιδί νέες τροφές κ.α.).

Διάρκεια θεραπείας

 

Η διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με καθοριστικής σημασίας:

 • την ηλικία του θεραπευόμενου (όσο πιο πρώιμη η παρέμβαση, τόσο καλύτερα),
 • την φύση των δυσκολιών (γιατί δεν τρώει),
 • την ύπαρξη ή μη συνοδών ζητημάτων,
 • την τυπικότητα στην θεραπευτική διαδικασία (πόσο συχνά λείπουμε),
 • την εμπλοκή των φροντιστών (αν ακολουθούνται οι θεραπευτικές προτάσεις στο σπίτι).

Εργαζόμαστε με παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων που βιώνουν δυσκολία/ες:

 • στην μετάβαση από γάλα σε αλεσμένες τροφές
 • στην μετάβαση από αλεσμένες τροφές σε κομμάτια,
 • στο να δοκιμάσουν νέες τροφές
 • να αναγνωρίσουν τα σημάδια της πείνας τους,
 • να ακουμπήσουν κάποιες τροφές,
 • να μυρίσουν κάποιες τροφές,
 • να φάνε μαγειρευτό φαγητό,
 • να καθίσουν στο οικογενειακό τραπέζι,
 • να φάνε φρούτα ή λαχανικά,
 • να πιουν υγρά από ποτήρι,
 • να φάνε πέντε γεύματα της ημέρα,
 • να κάνουν υγιή πρόσληψη θερμίδων.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε νευροαναπτυξιακά τυπικά παιδιά [25-40% αναφέρεται ότι βιώνει κάποιας μορφής σιτιστική δυσκολίας (Kerzner et.al.,2015 ; Manikam & Perman, 2000)] και σε νευροδιαφορετικά παιδιά [80% αναφέρεται ότι παρουσιάζει κάποιας μορφής δυσκολία (Kerzner et.al.,2015 ; Manikam & Perman, 2000)] που μπορεί να έχουν διαγνωστεί με:

 • αναπτυξιακή καθυστέρηση,
 • μειωμένη νοητική λειτουργία,
 • διαταραχές επεξεργασίας πληροφοριών (όπως διαταραχή ακουστικής ή αισθητηριακής επεξεργασίας),
 • δυσπραξία ή διαταραχή συντονισμού των κινήσεων,
 • διαταραχή αυτιστικού φάσματος [60,93% βιώνουν σιτιστική δυσκολία, Seiverling et.al., 2018)],
 • σύνδρομο asperger κ.α.

 

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by feed the peakers (@feedthepeakers)

 

Επιπρόσθετα θεραπευτικά πρωτόκολλα μπορεί να ακολουθηθούν με σκοπό την επίτευξη των σιτιστικών μας στόχων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • social stories, 
 • comic strip conversations,
 • teacch κ.α.

Θεραπευτική Στοχοθεσία

 

Η στοχοθεσία για κάθε θεραπευόμενο είναι εξατομικευμένη. Σε αδρές γραμμές  όμως μπορούμε να αναφέρουμε ότι  ο θεραπευτής με το παιδί μπορεί να εργάζεται με σκοπό το παιδί:

 • να μάθει μια ρουτίνα φαγητού (πλένω χέρια, κάθομαι κτλ.),
 • να μάθει να κάθεται στο τραπέζι  ευχάριστα,
 • να είναι χαρούμενο ενώ συνυπάρχει με τροφές ,
 • να έχει μια πετυχημένη μετάβαση από αλεσμένη τροφή σε κομμάτια,
 • να μυρίζει πιο άνετα διάφορες τροφές,
 • να ακουμπάει πιο άνετα διάφορες υφές τροφών,
 • να χρησιμοποιεί κουτάλι, ποτήρι κτλ.,
 • να αυξήσει τις τροφές που τρώει (από πέντε να γίνουν εφτά, μετά δέκα μετά είκοσι..)

Παράλληλα ο θεραπευτής με τους φροντιστές μπορεί να εργάζονται με σκοπό οι φροντιστές:

 • να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν το γιατί δεν τρώει το παιδί,
 • να αναγνωρίσουν τους μύθους γύρω από την σίτιση,
 • να βοηθηθούν στην μετάβαση του παιδιού στο οικογενειακό τραπέζι,
 • να μάθουν πως να παρουσιάζουν νέα φαγητά,
 • να μάθουν πως να διατηρούν την ρουτίνα του φαγητού.

Αν έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες:

  Skip to content
  • Κλείστε Ραντεβού
   Φόρμα Επικοινωνίας
  • Διεύθυνση: Δυαλεών 21Α, Τ.Κ.: 11854, Αθήνα, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο